Skimakerkurs

Studieplan for skimakerkurs

«Det er ingenting som kan måle seg med den sjoende lyden av treski mot snøen i vinterfjellet. Det er selve urlyden i fjellet det»

Målet med kurset er å gi elevene en innføring i prosessen med å lage helved treski gjennom følgende delprosesser: 

- Oppmerking og forming av emnet

- Bøying av skituppen/bretten med vann/vanndamp

- Klargjøring utforming og montering av vidjespenning

- Overflatebehandling   (teori)

 

Kursdeltagere skal ved hjelp av enkelt håndholdt verktøy lage et par furu treski ut fra et valgt emne. Skiene skal lages uten bruk av maler. Elevene skal selv gi skia den form som de ønsker ut fra emnets beskaffenhet og på forhånd gjennomgåtte prinsipper. Kurset skal øve eleven i formsans og formgivning innen skimakerfaget.

 

I løpet av kurset vil du også lære å lage en enkel bøyejigg som nyttes i å forme tuppen/bretten på skia. I løpet av prosessen ¨vil du få erfaring i bruk av både manuelle verktøy og elektriske verktøy.

Etter endt kurs vil du kunne lage treski på egenhånd og være utrustet til å utvikle seg innen faget.

Det vil ikke bli gitt inngående kunnskaper om materialvalg i forhold til skimakerfaget. Det vil bli gitt en orientering om tresorter som er blitt brukt til ski og hva man generelt skal se etter under valg av emne. 

Prisen pr emne er ca 300 kr.

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID