Handverksskolen

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skule for handverk og husflid starta her i 1886. Skulen har ei lang historie og ønskjer å bære denne vidare inn i framtida.

For at kulturarven og tradisjonane skal leve vidare og vidareutviklast, må nye generasjonar få opplæring i desse. Hjå oss blir handverkstradisjonane halde i hevd. Samtidig er vi bevisste på at handverket må vidareutviklast for å tilpasse seg samtid og framtid.

 

Skulen tilbyr frå hausten 2020

Vg 1 Handverk, design og produktutvikling 

Vg 1 Design og trearbeidVg2 Smed, Vg2 Design og trearbeidVg2 Byggteknikk, Vg2 Overflateteknikk og

Skulen er eigd av Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Ansatte

Helle Hundevadt

Rektor

Telefon: 61 24 05 51/932 81 930

Epost: helle@hjerleid.no

Kate Lillesletten

Økonomi/administrasjon

Telefon: 61 24 05 51/970 01 406

Epost: kontor@hjerleid.no

Even Nævdal Hansen

Faglærer treskjæring

Telefon: 928 97 362

Epost: even@hjerleid.no

Sølve Sand Venås

Faglærer smedfaget

Telefon: 

Epost: smed@hjerleid.no

Arne Bergum

Faglærer Byggfag

Telefon: 481 18 750

Epost: byggfagt@hjerleid.no

Anders Haugli

Faglærer Overflateteknikk

Telefon: 957 07 022

Epost: smed@hjerleid.no

Styret

Kjærsti Evje Gangsø

Styreleder

Telefon: 958 98 278

Epost: kjærsti@kulturogtradisjon.no

Hans Rindal

Styremedlem

Asbjørn Amble

Styremedlem

Solveig Torgersen Grinder

Styremedlem

Telefon: 951 69 870

Epost: solveig@husflid.no

Erik Lillebråten

Styremedlem

Telefon: 909 71 257

Epost: erik@kulturarv.no

Vara

Grete Horntvedt

Varamedlem

Odd Leif Angård

Varamedlem

Telefon: 900 99 015

Epost: oddla@online.no

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID