Kursprogram for bedrifter

i restaurering- og byggebransje

Kursprogram for bedrifter i restaurering- og byggebransje i regionen.

 

Senter for bygdekultur på Dovre inviterer bedrifter i regionen til å delta på kurs for forsterke lokal kompetanse og engasjement for å bruke lokalt tre til lokal bygge-bransje og lokalt byggeri.

 

Kursprogramet:

 

Kurs 1 a) Lokal skog og materialkunnskap. Bøneslia 29.10.15. instruktører Steinar Moldal, Håvard Syse

 

Kurs 1b) Saging av lokalt virke, ulike skurmønster til ulike formål. Myrum sag 10.3.16. Instruktører Steinar Moldal, Håvard Syse

 

Kurs 2: Byggekurs: reiste konstruksjoner: tapper, skjøter og sperrer etc. Uke 7 (15.-19.februar -16) i laftehallen til Trehuseksperten as.  Instruktører Steinar Moldal m.fl.

 

Kurs 3: Laftekurs – nybygg. Uke 10-11, og uke 13-14 i Laftehallen til Trehuseksperten. Instruktør Henning Olstad

 

Kurs 4: Lafting og restaurering/ inn-skjøting av nytt tømmer i gamle bygg. Laftehallen. Uke 15 – 16. instruktør Henning Olstad.

 

Kurs 5: Middelalder-laft og restauring (september – oktober -16) Sted:kommer. Instruktør Henning Olstad

 

Kurs 6: Taktekking: legging av skifertak (september- oktober - 16), Sted og instuktør kommer.

 

Kurs 7: Tradisjonelle malingsteknikker (august - september 16) Sted og instuktør kommer.

 

Kurs 8 og 9: Listverk og restaurering av vinduer og dører (høst 16, evt vår 17) Sted og instuktør kommer.

 

Kostnader for bedriftene og deltakerne:

Senter for bygdekultur har avtale med Innovasjon Norge om å søke opplæringstilskudd som skal dekke bortfall av inntekter for deltakende bedrifter i kursperiodene.

Det betyr at kursdeltakerne må betale en mindre egenandel for å dekke utgifter til kursinstruktør og reise.

 

De enkelte kurs har en varighet fra 8 - 300 timer. Det vil være begrenset plass. Kursene går i Vågå i perioden fra seinhøsten 2015 til våren 2017.

 

Dag Lindvig holder materialer og servering på kursene.

 

Ønsker bedriften din å sende ansatte på ett eller flere av kursene i bedriftsretta kompetansetiltak meld dere på  i dag!

 

Om kurstilbudet

Senter for bygdekultur (SFB) slår et slag for å forsterke lokal kompetanse og engasjement for å bruke lokalt tre til lokal bygge-bransje og lokalt byggeri.

SFB legger opp til å utvikle et regionalt kompetanseprogram med en rullerende kursplan  - slik at tilbudet ville komme igjen hvert 3. år. Dette for at regionale bedrifter innen bygge-bransjen kan få forutberegnelighet og kunne planlegge kursdeltagelse og kompetanseutvikling i egen bedrift.

 

Sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon og Gudbrandsdalsmusea, Nord- Gudbrandsdals næringsforening og Innovasjon Norge vil vi utvikle et program med ulike kurstilbud, både korte og lange kurs, kurs som er knyttet opp mot bedriftsretta utvikling og intern opplæring i handverks-bedriftene i regionen.

Senter for bygdekultur ønsker med kursrekken å gi håndverksbedriftene og skognæringen i regionen et fortrinn gjennom å opprettholde og videreutvikle spesialkunnskap innen bygg- og tradisjonshåndverk på nasjonalt nivå.

Kursene skal gå i Vågå. Vi hadde oppstart 29. oktober 2015 i Bønneslia ved Stokstad seter. Kursrekka fortsetter i laftehallen til byggefirmaet Trehuseksperten a/s på industriområdet i Vågå.

Dag Lindvig er lokal kursvert i Vågå.  Kursene er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen.

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID