Laft og restaurering

Kurs for utøvere i revskorlaft - En teknikk fra middelalderen

Innledning

Kurset vil gi et bilde av laftets utvikling fra middelalderen og fram til i dag. Opplegget forsøkes tilrettelagt slik at den teoretiske oversikten blir ivaretatt, men i hovedsak lafting og restaurering av ei kornbu på Stokstad gård i Vågå, som vi tror kan være fra middelalderen.

Organisering

Kurset gjennomføres med en hovedinstruktør (Henning Olstad). Den praktiske/organisatoriske delen besørges av Senter for bygdekultur ved Hjerleid skole- og handverksenter, og av Dag Lindvig som er huseier.

Kurset er lagt opp til praktisk arbeid, men med drøftinger og teoretiske innslag.

 

Mål for kurset

Kurset skal gi kunnskap om laftet fra middelalderen, det være seg utseende (laft, hals, hode, tverrsnitt tømmer), arbeidsteknikker og verktøytyper og verktøybruk. Videre må målet være å lære seg gode arbeidsteknikker, laftebyggets statikk og struktur samt tekniske løsninger bygningsdelsrettet.

 

Faglig innhold

Innholdet i kurset vil basere seg på opparbeidet kunnskap formidlet av hovedinstruktør gjennom 25 års øving, selvstudier og bruk av tradisjonsbærere.

Videre støtter kurset seg til litteratur som ”Om å lafte, band 1» av Jon Bojer Godal, Henning Olstad og Steinar Moldal (Fagbokforlaget 2015, selges på kurset), ”Laftekunst” av Roar Hauglid, og Arne Bergs ”Norske tømmerhus frå mellomalderen”. Det anbefales at kursdeltakerne har tilgang til noe av

denne litteraturen. Bøkene vil være tilgjengelige under kurset. Det vil også bli vist fram et antall økser (50 stk +) av svært variert alder og funksjon i undervisningen som logisk forteller om arbeidsteknikker, verktøyspor osv. epokemessig.

Kurset vil gi en praktisk innføring i lafteteknikken revskorolaft, med aner fra middelalderen og fram til i dag. I tillegg til denne laftetypen vil vi vise forskjellige innhoggingsmetoder for slinner og beter samt åslaft.

 

Generelt

Det anbefales at de som har mulighet tar med seg ”favorittøksa” si samt relevant lafteverktøy som meddrag, passer, tommestokk og blyant, vater, fargesnor, huggjern, klubbe, navarer, smaløks, andre økser, håndsag, bandkniv, skjøve, høvel (okshøvel, langhøvel, rubank) osv.

Ta med verneutstyr og vernesko om du har.

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID