Handverksskolen

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skule for handverk og husflid starta her i 1886. Skulen har ei lang historie og ønskjer å bære denne vidare inn i framtida.

For at kulturarven og tradisjonane skal leve vidare og vidareutviklast, må nye generasjonar få opplæring i desse. Hjå oss blir handverkstradisjonane halde i hevd. Samtidig er vi bevisste på at handverket må vidareutviklast for å tilpasse seg samtid og framtid.

 

Skulen tilbyr frå hausten 2020

Vg 1 Handverk, design og produktutvikling 

Vg 1 Design og trearbeidVg2 Smed, Vg2 Design og trearbeidVg2 Byggteknikk, Vg2 Overflateteknikk og

 

Vg1 Handverk, design og produktutvikling

Skulen er eigd av Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Ansatte

Helle Hundevadt

Rektor

Telefon: 61 24 05 51/932 81 930

Epost: helle@hjerleid.no

Kate Lillesletten

Økonomi/administrasjon

Telefon: 61 24 05 51/970 01 406

Epost: kontor@hjerleid.no

Even Nævdal Hansen

Faglærer treskjæring

Telefon: 928 97 362

Epost: even@hjerleid.no

Sølve Sand Venås

Faglærer smedfaget

Telefon: 

Epost: smed@hjerleid.no

Arne Bergum

Faglærer Byggfag

Telefon: 481 18 750

Epost: byggfag@hjerleid.no

Anders Haugli

Faglærer Overflateteknikk

Telefon: 957 07 022

Epost: kontor@hjerleid.no

Styret

Kjærsti Evje Gangsø

Styreleder

Telefon: 958 98 278

Epost: kjærsti@kulturogtradisjon.no

Øystein Orum Rudi

Styremedlem

Asbjørn Amble

Styremedlem

Solveig Torgersen Grinder

Styremedlem

Telefon: 951 69 870

Epost: solveig@husflid.no

Erik Lillebråten

Styremedlem

Telefon: 909 71 257

Epost: erik@kulturarv.no

Vara

Grete Horntvedt

Varamedlem

Odd Leif Angård

Varamedlem

Telefon: 900 99 015

Epost: oddla@online.no

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID