Reiste konstruksjoner

Kurs 2: Reiste konstruksjoner, stavkonstruksjoner. ( 4 kant)

 

Målgruppe:

Handverkere og andre som ønsker å få kunnskap om og trening i å utforme egne resultat innen reiste konstruksjoner og arbeid med bruk av 4 -kant i bærekonstruksjoner. Deltakeren skal trenes til å kunne ta selvstendige valg og kunne vurdere eget resultat.

 

Læringsmål:

Deltakeren skal lære seg å bygge rammeverk og utføre flere ulike typer av skjøter og låser herunder hjørnelås. Deltakerne skal lære seg å tappe sammen konstruksjonen. Deltakerne skal også lære seg til å vurdere konstruksjonens bæreevne og behov for avstivning, herunder lære seg teknikker for å sikre konstruksjonen mot sig og svai.

Deltakerne skal lære seg å bygge takkonstruksjoner, herunder ulike typer sperretak, kombinasjon ås og sperretak og sperrebukker med åser.

 

Læremidler:

Læringsarena, kurslærer, hjelpelærer

 

Faglitteratur:

1) Beresystem i eldre norske hus av Jon Bojer Godal Forfatter, Tapir akademisk forl.Steinar Moldal, Tapir akademisk forl.Trond Oalann Tapir akademisk forl.og Embret Sandbakken.

2) Bærende konstruksjoner (et idé og veiledningshefte for Teknologi og design og Teknologi i praksis) av Jens Jacob Jensen

 

Nivå 3: 37,5 timer med lærer, 21 timer egentrening med tidsvis vegledning av instruktør.

 

Metode: Kurslærer, herming, overføring av handlingsbåren kunnskap, mengdetrening og selvstendig  refleksjon.

 

Innholdsbeskrivelse:

Deltakeren skal lære og trenes til å utforme egneresultater og forsøke seg på ulike teknikker og metoder for bygging av reiste konstruksjoner. Deltakeren skal etter kursetpå selvstendig grunnlag, produsere og ta på seg oppdrag på fagfeltet.

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID