Senter for bygdekultur

Senter for bygdekultur er eit kompetansesenter innanfor tre og handverk. Vi tilbyr eit breitt spekter av veke- og helgekurs. Kursa tek for seg teknikkar som treskjering, malingslasering, tre-dreiing, ikonmaling, gyldenlær, verktøysliping, lafting, vindaugsrestaurering og muring. Det blir og halde kurs for barn i sommarferien. Vi skreddarsyr gjerne eigne kurs innanfor våre fagområde.

 

Senter for bygdekultur driv ei lærebedrift for lærlingar i treskjerarfaget. Dette er ei av få bedrifter i Noreg som tek inn lærlingar i treskjering. Vi har og ei lærebedrift for møbelsnekkarar og for smedar. Senter for bygdekultur tek oppdrag innan smiing, møbelsnekring og treskjering. Vi har også eit ope besøkssenter med sal av handverk og fagbøker med meir. Ta kontakt for meir informasjon og ei hyggeleg samtale. Senter for bygdekultur er eigd av Norsk Kulturarv.

 

Vi tilbyr kost og losji for kursdeltakarer, men og for andre som vil besøke Hjerleid eller Dovre!

Ansatte

Helle Hundevadt

Daglig leder Senter for bygdekultur

Telefon: 61 24 05 51/932 81 930

Epost: helle@hjerleid.no

Bård Bjørndalseter

Fagansvarlig treskjæring

Telefon: 94112282 

Epost: baard@hjerleid.no

Karl Eklund Pedersen

Faglærer smedfaget

Telefon: 911 67 341

Epost: karl.elias@hjerleid.no

Tukta Keebubon Engelshus

Renholdsansvarlig

 

Jørgen Hagen

Vaktmester

E-post: jørgen@hjerleid.no

Benjamin Kjellman-Chapin

Fagansvarlig smed (i permisjon)

Telefon: 61 24 23 74/ 949 74 907

Epost: benjamin@hjerleid.no

Lærlinger

Heidi Bøbakk

Lærling møbelsnekker

Sara Marie J. Dobson Fjelde

Lærling smedfaget

Stian Bratsberg

Lærling smed

Simon Strand Nesvik

Lærling smed

Are Weisten Vidvandre

Lærling  treskjærerfaget

Tor Kristian Askeland

Lærling treskjærerfaget

Styret

Kjærsti Evje Gangsø

Styreleder

Telefon: 958 98 278

Epost: kjærsti@kulturogtradisjon.no

Hans Rindal

Styremedlem

Asbjørn Amble

Styremedlem

Solveig Torgersen Grinder

Styremedlem

Telefon: 951 69 870

Epost: solveig@husflid.no

Erik Lillebråten

Styremedlem

Telefon: 909 71 257

Epost: erik@kulturarv.no

Vara

Grete Horntvedt

Varamedlem

Odd Leif Angård

Varamedlem

Telefon: 900 99 015

Epost: oddla@online.no

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID