Møbelsnekker

Snekkerkurs med vekt på grunnleggende håndverksteknikker.

 

Innledning:

Kurset vil gi en innføring i praktisk arbeid med tre. Tre er et materiale med lange tradisjoner, og også i dag trenger vi materialer av tre til møbler,  smykker og innredningsprodukter.

Funksjon og utseende er viktig på produkter, og kan være svært enkelt eller utrolig komplisert .

Egenskaper som håndlag, kreativitet og formgiving er viktige elementer til det å skape løsninger for å designe og lage møbler og andre produkter.

 

Mål:

Målet er å gi deltakerne kjennskap til teknikker, materialer og verktøy.

Inspirere den håndverksinteresserte til å lage enkle, men fine produkter med god design og form, med utgangspunkt i egne ideer og den kunnskapen kurset har gitt.

 

Innhold:

Den grunnleggende metoden er herming. kurslærer viser hvordan det skal gjøres.

Så får deltakerne prøve å gjøre det samme.

Sammen med læring av teknikker, formidler kurslærer muntlig også kunnskap om materialer, tradisjoner og håndverk.

Under instruksjonen, blir det satt ord på tradisjonen og produksjonen for å formidle forståelse og begrep.

Planen er å lage enkle produkter med god kvalitet.

Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i flere sammensettingsmetoder som brukes i håndverksprodukter.

 

 • Sinking

 • fuging

 • Sliss og tapp

 • Grating

 

Eksempler på produkter:

Vi gjennomgår produktideer og produkter som kan egne seg å lage på dette kurset.

 

Produkt nr. 1 Gjennomsink

Gjennomsink er en gammel teknikk som har mange bruksområder.

Den største fordelen er styrken, men den visuelle effekten er også stor.

Oppgaven gir øving i bruk av håndverktøy.

 

Produkt nr. 2 Enkel krakk eller bord

Dette er et prosjekt som krever mer tid og ferdigheter. 

Eks.  på sammensettingsmetoder: Fuge heltre, sinke og lime. 

 

Produkt nr. 3 Veggskap med dør

I denne oppgaven er det lagt vekt på bruk av heltre, sinking, tilpassing av dør med kanthengsler. Forskjellige treslag kan brukes.

Konkretiser din egen ide til alternative løsninger av form, proporsjoner og design, med utgangspunkt i skisseforslag.

 

Litteratur:

Kurslærer har med instruksjonshefte.

 

Nivå:

Kurset passer for dem med litt kjennskap til sliping av håndverktøy.

 

Personlig håndverktøy:

Ta med hvis du har:

Måle-og merkeverktøy:

 • Blyant

 • Strekmål

 • Stål/meterstokk

 • Vinkel

 • Stillbar vinkel

 • Skyvelære
   

Håndverktøy:

 • Stemjern (6mm, 10mm og 16 eller 19mm i bredde)

 • Pusshøvel

 • Snekkerhammer

 • Japansk sag og bakksag/tappsag ca. 300 mm lang

 • Japansk sag får alle kjøpt på kurset til ca. Kr. 300,- 

Hvis ikke du har, så kan du låne noe verktøy her på Hjerleid, men ikke Japansk sag. Ønsker du å kjøpe verktøy før kurset, er det lurt å snakke med kurslærer først.

For spørsmål angående kurset ta kontakt med kurslærer Robert Wiik på mob. 95087266

Husk forsikring, dette er kursdeltaker sitt ansvar, og egnet arbeidstøy.

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID