Rosemaling

Start: mandag kl. 8:00

Slutt: lørdag kl. 12:00

Studieplan for ukeskurs i Rosemaling

 

Målsetting med kurset:

Målet er at hver kursdeltaker skal kunne lære enkel tegning/oppbygging av et mønster, og få malt to gjenstander hver.

Rosemalingskurset på Hjerleid er i regi av Senter for Bygdekultur.

Det blir undervist i å tegne og bygge opp et mønster og få rosemalt to gjenstander.

 

Nivå:

Alle – hovedsakelig ment som et nybegynnerkurs, men det er en fordel med litt erfaring med penselbruk.

 

Læremidler:

Oljemaling, ferdig behandlete gjenstander, pensler, mønster og lærebøker.

 

Innhold:

  • Litt historie om rosemalingstradisjoner i Norge.

  • Telemarksmaling og mønsterbruk.

  • Maleteknikker, fargebruk, litt materiallære, tegning og oppbygging av mønster.

  • Overflatebehandling og lakkering av gjenstandene vi skal male på.

  • Vi skal lære penselteknikk – stell og vedlikehold av pensler, og bruk av olje og farger.

 

Undervisningsmetode:

Praktisk arbeid med innlagt teori. Instruktør bistår med undervisning og hjelp under hele kurset.

Antall deltakere: ca 8

Timetall: 45 undervisningstimer

 

Instruktør:

Instruktøren på kurset er utdannet treskjærer og rosemaler, driver eget verksted og har hatt mange kurs tidligere.

Det er mulig å kontakte henne for nærmere informasjon litt før kurset begynner.

Bare kontakt oss om navn og tlf nr.

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID