Skog, material og sagekurs

Studieplan for skog, material og sagekurs

Kurs for handverkere og utøvere med interesse og erfaring for tradisjonshandverk.

Sted: Atndalen og på Hjerleid, Dovre

Innledning

Kurset vil gi en innføring i blinking av skog og saging av material til ulike formål:

laft, takåsar, sperrer. opplengarar, golvåsar, himlingsåsar, golvtile, stubbloft, skjaldtile, kledning, tro og taktekking (med ståande bord) til eit konkret hus som er under bygging på Hjerleid.

 

Kurset startar med blinking av tre og uttak av tømmer til dei ulike føremåla. Vi skal hogge i ein barblandingsskog i Atnadalen (Storelvdal kommune), slik at vi både skal ta ut furu og gran. Andre del av kurset er på sag. Det vil bli saga både på sirkelsag og på bandsag. Sagene står på Hjerleid.

 

Vi legg vekt på ulike skurdmønster tilpassa behovet for å utnytte eigenskapane i treet. Vi legg også opp skurden slik at vi skal få minst mogleg svinn av nyttande trevyrke.

 

Organisering

Kurset gjennomføres med tre instruktører: Steinar Moldal, Henning Olstad og Jon Bojer Godal, som alle har lang erfaring som tradisjonsbærere i materialkunnskap, lafting, tømring, skog- og sagbruk m.m.

Den praktiske/organisatoriske delen besørges av Senter for bygdekultur ved Hjerleid skole- og handverksenter.

Daglig organiseres kurset med praktisk arbeid i skogen og på sagbruket, men med teoretiske innslag, og foredrag/samtaler om kvelden.

De to første dagene er kurset i Atndalen, der tømmeret skal felles og hentes. Det er frammøte kl 11.00 ved Rondane gjestegard, ved Sollia, der alle skal overnatte 1 natt.

De 3 siste dagene sages materialen på Hjerleid på bandsag og sirkelsag. Da er det tilbud om mat og overnatting på Hjerleid. Det vil bli noen kveldssamlinger for å drøfte dagens arbeid og erfaringer, og en felles middag siste kvelden, torsdag.

Mål for kurset

Mål for kurset er å gi deltakerne innsikt og erfaring i hvordan vi kan skaffe rett materiale til ulike formål ved å vurdere, blinke og felle lokalt virke, både gran og furu, og deretter sage tømmeret i ulike kvaliteter og dimensjoner. Deltakerne skal lære å vurdere treets egenskaper opp mot bruk til ulike formål i hus som skal nybygges eller restaureres.

Faglig innhold

Innholdet i kurset vil basere seg på opparbeidet kunnskap formidlet av kursinstruktører gjennom mange års erfaring i å skaffe trevirke til restaurering og nybygg med tradisjonelle teknikker, verktøy og materialer.

Videre støtter kurset seg til litteratur som ”Om å lafte, band 1» av Jon Bojer Godal, Henning Olstad og Steinar Moldal (Fagbokforlaget 2015, selges på kurset), ”Laftekunst” av Roar Hauglid, og Arne Bergs ”Norske tømmerhus frå mellomalderen”. Det anbefales at kursdeltakerne har tilgang til noe av denne litteraturen. Bøkene vil være tilgjengelige under kurset.

Et grunnleggende undervisningshefte er inkludert i kurset.

Kurset vil gi en praktisk innføring i vurdering av skog, blinking av tre, felling og saging.

Generelt

Det anbefales at de som har mulighet tar med seg ”favorittøksa” si samt relevant verktøy. Mer informasjon om dette seinere. Ta med verneutstyr og vernesko!

Informasjon om overnatting, mat etc får du ved å kontakte Hjerleid: post@hjerleid.no tlf 988 88 909 (Mari) eller 932 81 930 (Helle).

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID