Styret i Dovre Handverkssenter

Steinar Moldal

Styreleder

Telefon: 906 04 972

Epost: steinar@hjerleid.no

Anton Rudi

Svenn og tradisjonstømrer

Telefon: 469 28 324

Epost: anton.rudi97@gmail.com

Martin Killi

Varamedlem

Telefon: 61 24 16 11

Epost: m-killi@online.no

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID