Vg2 Byggteknikk

Last ned søknadsskjema her!

Kva lærer du på vg2 Byggteknikk?

Vg 2 byggeteknikkfølger ordinær læreplan​. Men dette utdanningstilbodet er retta mot dei som har interesse for å jobbe med gamle hus, istandsetting, restaurering, lafting, bruke handverkstøy og lære om treet som materiale frå det veks i skogen til ferdig produkt. Det er eit stort behov for denne kunnskapen i laftebedrifter, museum og i kulturminnevernet.

Inntakskrav

Vg1 Bygg og anleggsteknikk, men annen utdanning/ arbeidspraksis kan også være relevant.

Friskule
Handverksskolen er organisert som ein friskole. Ein friskole får statleg støtte, men elevane må betale kr 2800,- i månaden i skulepengar, samt kr 7-8000,- i året i materiellutgiftar.
Utdanninga gjev rett til lån og stipend hjå Lånekassen.

Eksamen
Skuleåret blir avslutta med tverrfaglig eksamen. Oppgåven arbeidar dei med over tid. Siste helga i skuleåret arrangerer vi den tradisjonelle Hjerleidutstillinga der elevene stiller ut arbeida sine.

Ofte stilte spørsmål
Kor mykje får eg vera på verkstaden? Det er 35 skuletimar pr. veke.
Kor mange er det i klassa? Det er plass til maksimum 15 elevar på kvar linje.
Kvar kan eg bu? Hyblar og leilegheiter kan leigast rimeleg på skulen og i område rundt skulen.

 

Søknad

Du søker direkte til Handverksskolen på eige søknadsskjema. Skjemaet finn du her. Du kan sende skjemaet til oss i posten til Handverksskolen, Hjerleid, 2662 Dovre eller via e-post: post@hjerleid.no  Søknadsfrist er 1. mars, men vi har fortløpande opptak fram til skulestart, så det er mogleg å søke seinare og.

Handverksskolen er eigd av to ideelle organisasjonar:

Stiftelsen Norsk Kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon, og drives som ein friskole, etter godkjend læreplan K-06, med lån og stipend i Lånekassen.

Handverksskolen vidarefører tradisjonskunnskapen frå Noregs eldste handverksskole frå 1886.

I like this school because it give you opportunities to learn about traditional work such as woodcarving, furniture making, black smith, ...and it gives a nice insight on the past. I chose Byggteknikk because i had a passion for lafting. I hope to settle down after school at a place where they respect traditional lafting and byggteknikk.

 

Bart Gevers, 26 år fra Belgia/Vågå

Hjerleid

Jøndalsvegen 3 B, 2662 Dovre
Tlf. (+47) 61 24 05 51 / (+47) 932 81 930
post@hjerleid.no

© HJERLEID